Akredtační pravidla platná i pro příprvná utkání 2018-2019

Na utkání bude umožněn vstup do tiskového centra (vchod č. 14) pouze akreditovaným novinářům v nejvyšším počtu dvou osob na redakci v daném utkání. Z kapacitních důvodů nelze garantovat všem redakcím udělení akreditace resp. místo k sezení v tiskovém centru. V případě, pokud je kapacita tiskové centra nedostačující, si klub Rytíři Kladno vyhrazuje právo upřednostnit redakce dle svého uvážení.

Fotografům bude umožněn vstup na určená místa (prostor u mantinelu jižní tribuna, foto – lávka, po domluvě prostor mezi střídačkami).  

Akreditovaní novináři mají možnost občerstvení a pohybu v přilehlé VIP zóně, ovšem bez stálého místa k sezení. Novinářům je vyhrazeno tiskové centrum!

Akreditovaní novináři se zavazují respektovat návštěvní řád ČEZ stadionu Kladno, dbát pokynů pověřených osob klubu a pořadatelské služby.

Platnost akreditace je jednorázová. Klub Rytíři Kladno si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, v případě nerespektování návštěvního řádu ČEZ stadionu či pokynů pověřených osob vydanou akreditaci odebrat.

Novináři i fotografové jsou povinni nosit akreditační kartu na viditelném místě po celou dobu utkání.


Žádosti o akreditaci

Žádost o akreditaci musí obsahovat požadavek, zda se jedná o akreditaci pro píšícího novináře, fotografa, rozhlas či TV.

V žádosti o akreditaci je nutné uvést kromě jmen osob také název redakce včetně aktuálních kontaktů.

Žádost o akreditaci na jednotlivá utkání je nutné podat nejpozději ve 12:00 v den utkání.


Se žádostmi o akreditace se obracejte na tiskového mluvčího klubu Víta Herala, který je kontaktní osobou pro média.

 

Vít Heral, tiskový mluvčí

Tel.: +420 774 114 324

E-mail: vit.heral@rytirikladno.cz